Ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky

Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Nižšie nájdete podrobnosti o spracovaní osobných údajov. Upozorňujeme vás, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať medzery v zabezpečení. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožná.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú fyzickou osobou poskytnuté priamo. Patrí medzi ne napríklad:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
www.bookgoodlook.com zhromažďuje osobné identifikačné údaje automaticky. Jedine prihlásením sa k odberu spravodaja alebo rezerváciou služby na www.bookgoodlook.com sú zhromažďované osobné údaje. Uskutočňuje sa tak nezávislým zadávaním údajov užívateľom v príslušných on-line formulároch

Súhlas so spracovaním

Osobné údaje užívateľa (vrátane údajov súvisiacich s rezerváciou) sú spracované zo strany www.bookgoodlook.com počas rezervačného procesu. Užívateľ týmto poskytuje svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých počas procesu rezervácie za účelom elektronického prenosu informácií, reklamy a ponúk, prieskumoch o rezerváciách a o spokojnosti zákazníkov (prostredníctvom elektronického dotazníka a telefonických hovorov). Užívateľ súhlasí s ich príjmom prostredníctvom elektronickej pošty/e-mailu alebo telefonicky. Odstúpenie od odberu spravodaja je možné kedykoľvek a je bezplatné

Spravodaj

Odber spravodaja môžete zrušiť v každom jeho vydaní jedným kliknutím.

Práva tretích strán a užívateľa

Práva tretích strán

Portál a www.bookgoodlook.com môže byť v jednotlivých prípadoch právne viazaný zákonmi na miestnej, štátnej, celonárodnej alebo medzinárodnej úrovni a mať tak povinnosť poskytovať informácie o údajoch. K ochrane svojich užívateľov a partnerských organizácií a pri predchádzaní nezákonnej činnosti si www.bookgoodlook.com vyhradzuje právo zverejniť informácie tretím stranám. To platí aj pre nasledujúce prípady:

  • Vyšetrovanie prípadov s podozrením na nezákonnú činnosť
  • Objasnenie nezákonnej činnosti
  • Implementácia ochranných opatrení, aby sa zabránilo nezákonnej činnosti

Práva užívateľa

Užívatelia majú bezplatné právo na informácie týkajúce sa osobných údajov alebo súvisiacich údajov. Užívatelia môžu požiadať o tieto informácie e-mailom pri predložení preukazu totožnosti s fotografiou na info(a)bookgoodlook.com. Alternatívne je to tiež možné písomne na mRaP GmbH, 3250 Wieselburg, Pulvermühlweg 11.

Právo na opravu alebo vymazanie

Každý užívateľ má právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov. Na www.bookgoodlook.com je to bezplatne. Každý užívateľ tak môže učiniť obrátením sa na info(a)bookgoodlook.com.

Zmeny ustanovení ochrany osobných údajov

Portál si vyhradzuje právo zmeniť tieto ustanovenia kedykoľvek a bez udania dôvodov. Užívateľ súhlasí s tým, aby bol informovaný o zmenách v ustanoveniach o ochrane súkromia e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Užívateľ súhlasí so zmenami v prípade, že svoje námietky nezašle písomne alebo e-mailom do 2 týždňov po obdržaní upozornenia o zmenách. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenami, nie je možné ďalšie použitie portálu z jeho strany. Portál pristúpi ku zmenám po uplynutí dvoch týždňoch od oznámenia.


Posledná revízia Ochrany osobných údajov: 31.07.2014